Historien bag Inuacare

Økologisk pleje fra den Grønlandske natur

Inuacare – Greenland in a bottle skaber unikke, eksklusive og økologiske hår- og hudplejeprodukter. Produkterne er baseret på grønlandske urter og planter, som alle har en lindrende, plejende og helende virkning på hud og hår.

Inua er et gammelt inuitbegreb, som betyder ”Manden i tingen”. Inua er en personificering af naturen, hvor mennesket ser sig selv i sit værktøj. Hvis mennesket ofrer sine evner til dette værktøj, kan værktøjet udnytte menneskets evner i sit arbejde.

Inua er hemmeligheden bag godt håndværk og grundlaget for ideen bag InuaCare – Greenland in a bottle. De grønlandske kvinder Anne Mette Koustrup Nielsen og Pipaluk Nielsen giver en del af sig selv i håndværket bag den unikke plejeserie. Sammen øser de af fælles viden og erfaring med den grønlandske natur og anvender naturlige, økologiske planter og urter.

Anne Mette og Pipaluk kender til de vildtvoksende, grønlandske planter og urters nærende og beroli-gende effekt. De forener deres nærgående viden om den storslåede grønlandske natur, til at skabe en unik plejeserie med helt særlige rene og økolo-giske produkter til dig.

InuaCare – Greenland in a bottle er livgivende produkter skabt til både mænd og kvinder. Produkterne fås til alle hud- og hårtyper og skabes med omsorgsfuldt håndarbejde og den største respekt for det grønlandske landskab.

 

 

Organic care from thee Greenlandic nature

Inuacare – Greenland in a bottle creates unique, exclusive and organic hair and skin care products. The products are based on Greenlandic herbs and plants, all of which have a soothing, nourishing and healing effect on skin and hair.

Inua is an old Inuit term that means “man of the thing”. Inua is a personification of nature in which man sees himself in his tools. If man sacrifices his abilities to this tool, the tool can use human skills in his work.

Inua is the secret of good workmanship and the basis of the idea behind InuaCare – Greenland in a bottle. The Greenland women Anne Mette Koustrup Nielsen and Pipaluk Nielsen give a part of themselves in the craft behind the unique care series. Together they have a great shared knowledge and experience of the Greenlandic nature and uses natural, organic plants and herbs.

Anne Mette and Pipaluk know the wild, Greenland plants and herbs nourishing and soothing effect. They combine their intimate knowledge of the magnificent Greenlandic nature, to create a unique care series with unique pure and organic products to you.

InuaCare – Greenland in a bottle is invigorating products created for both men and women. The products are available for all skin and hair types and is created with caring handwork and the utmost respect for the Greenlandic landscape.